Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 255

Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników Spółki

WA2-227-15/10        

 OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 26.03.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników Spółki”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·   w części IPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Zgoda, ul. Ząbkowska 22/24/26 m. 98, 03-735 Warszawa
·   w części II -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LUXOR” Woźniak Arkadiusz, ul. Kosowska 2/4 lok. 17, 26-600 Radom
·   w części IIIPrzedsiębiorstwo Handlowo-TechniczneSUPON” Sp. z o.o., ul. Miłocińska 17, 35-232 Rzeszów
·   w części IV, V i IXPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka jawna Zakład Pracy Chronionej, ul. Zabłocińska 10, 01-697 Warszawa, Oddział Radom, ul. 1905 Roku 30B,  26-600 Radom
·   w części VI, VII i VIIIInspektor BHP Sp. z o.o., ul. Legionów 222 B, 87-100 Toruń
 
Oferta w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze
w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
 
Zamość dnia 04.05.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO