Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 252

Naprawa rewizyjna 18 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT

WA2-227-41/10        

 
OGŁOSZENIE
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 28.04.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Naprawę rewizyjną 18 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski Spółka Jawna, ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość dnia 04.05.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO