Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 238

Wykonanie przeglądów technicznych kotłowni gazowych centralnego ogrzewania i wytworzenia ciepłej wody użytkowej w obiektach LHS na terenie stacji Wola Baranowska, Sędziszów w okresie trzech sezonów grzewczych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 - od dnia zawarcia umowy, kotłowni gazowej na terenie stacji Sławków w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych: 2010/2011, 2011/2012 w okresie od 01 listopada 2010r., wraz z dokonaniem oceny stanu technicznego kotłów zgodnie z Prawem Budowlanym

 

WA2-227-14/10
 
OGŁOSZENIE
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 24.03.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie przeglądów technicznych kotłowni gazowych centralnego ogrzewania i wytworzenia ciepłej wody użytkowej w obiektach LHS na terenie stacji Wola Baranowska, Sędziszów w okresie trzech sezonów grzewczych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 - od dnia zawarcia umowy, kotłowni gazowej na terenie stacji Sławków w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych: 2010/2011, 2011/2012 w okresie od 01 listopada 2010r., wraz z dokonaniem oceny stanu technicznego kotłów zgodnie z Prawem Budowlanym” w częściach:
I – Wola Baranowska LHS
Kotłownia gazowa wbudowana o mocy N=1 x 105 KW, Buderus, nagrzewnice powietrzne o mocy N=2 x 50 KW, typu Robur
II – Sędziszów LHS
Kotłownia gazowa wbudowana (propan techniczny) o mocy N=1 x 285 KW, VIESSMANN
III – Sławków LHS
Kotłownia gazowa wbudowana (propan – butan techniczny) o mocy N=1 x 170 KW, VIESSMANN
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem w cz. I oferty następującej firmy:
 
„EKO-SPAW” Alfred Ostraszewski
ul. Boh. Monte Cassino 12/84
41-219 Sosnowiec
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem w cz. II i III oferty następującej firmy:
 
EKSPLOTERM Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 114/236
30-133 Kraków
 
Oferta w/w firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz uzyskały największą ilość punktów w tych częściach - przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszący się do oceny warunków wykonania przedmiotu zamówienia - nie przekraczają kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w w/w częściach.
 
 
Zamość, dnia 15.04.2010r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO