Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 237

Wykonanie nadzorów inwestorskich: I - Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym; II - Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Przedłużenie toru Nr 105 z włączeniem do głowicy rozjazdowej na stacji Staszów LHS i dostosowanie posiadanej infrastruktury do celów ekspedycyjnych

WA2-227-11/10        

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 24.03.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Wykonanie nadzorów inwestorskich: I - Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym; II - Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Przedłużenie toru Nr 105 z włączeniem do głowicy rozjazdowej na stacji Staszów LHS i dostosowanie posiadanej infrastruktury do celów ekspedycyjnych”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Firma Menadżersko - Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o., ul. Macieja Rataja 15 b,
20-270 Lublin
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę – nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość dnia 15.04.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO