Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 234

Zakup środków czystości, artykułów chemii gospodarczej oraz pasty BHP

 

WA2-227-16/10
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 26.03.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup środków czystości, artykułów chemii gospodarczej oraz pasty BHP”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
 
W części I - „KRYSTOZAM” Sp. z o.o. ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość
 
W części II - Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto , ul. Wierzbicka 58 m.1, 26-600 Radom
 
W części III - Americol Warszawa Joanna Jarząbkowska, Sebastian Tatol, ul. Wierzbowa 12, 05-071 Sulejówek
 
 
Oferty w/w firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
 
Zamość, dnia 09.04.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO