Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 223

Wykonywanie przez okres 3 lat usługi konserwacji (legalizacji) i naprawy sprzętu przeciwpożarowego (gaśniczego) oraz wodnych urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Spółki

 

WA2-227-03/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 18.02.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonywanie przez okres 3 lat usługi konserwacji (legalizacji) i naprawy sprzętu przeciwpożarowego (gaśniczego) oraz wodnych urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Spółki”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Zakład Usługowo-Handlowy
,,KONSPOŻ” Sp. j.
A. Tarnowski, H. Sieradzki
Elizówka 41
21-003 Ciecierzyn
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, uzyskała największą ilość punktów - przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszący się do oceny warunków wykonania przedmiotu zamówienia a oszacowanie planowanych usług wyliczone na podstawie zaoferowanych cen nie przekracza kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość, dnia 25.03.2010r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO