Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 221

Zakup i dostarczenie serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem (pakietem licencji), 4 sztuk komputerów do użytkowania warsztatowego wraz z obudowami oraz 2 sztuk laptopów

WA2-227-01/10        
 
OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 19.02.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu  „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup i dostarczenie serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem (pakietem licencji), 4 sztuk komputerów do użytkowania warsztatowego wraz z obudowami oraz 2 sztuk laptopów”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Complus Ewa Grzelczyk, Lisiec Mały 30b, 62-571 Stare Miasto
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
 
 
Zamość dnia 22.03.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO