Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 215

Zakup nowych oryginalnych części zamiennych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44 z silnikiem spalinowym 12CzN 26/26

WA2 227-58/09         
 
OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu negocjacji z ogłoszeniem z dnia 16.02.2010 r. nie objętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonych w oparciu o  „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup nowych oryginalnych części zamiennych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44 z silnikiem spalinowym 12CzN 26/26”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·   w części I, II i IV - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KIRS-MAX”, ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź
·   w części III, V, VI i VIII - UAB „TMHB”, Šeškinės 59 A, LT-07159 Vilnius
·   w części X i XI - „ALTMEX” Małgorzata Wierzbicka, ul. Majnusza 5, 41-800 Zabrze
 
Oferty w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
W częściach VII i IX postępowanie zostało unieważnione zgodnie Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów...”, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 
 
Zamość dnia 12.03.2010 r.
 
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO