Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 209

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu składowego na materiały nawierzchni kolejowej na stacji Sędziszów LHS

WA2-227-05/10        

 
OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 17.02.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o  „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu składowego na materiały nawierzchni kolejowej na stacji Sędziszów LHS”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Konsorcjum firm: Lubelskie Biuro Projektowe Spółka z o.o., ul. Abramowicka 4, 20-442 Lublin (lider konsorcjum) i Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spółka jawna, ul. Mełgiewska 38B/14, 20-234 Lublin (partner konsorcjum);
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę – nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość dnia 10.03.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO