Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 199

Dzierżawa na okres 5 lat terenów usytuowanych na stacji kolejowej Sławków LHS

 

OGŁOSZENIE
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 16.02.2010r. na dzierżawę na okres 5 lat terenów usytuowanych na stacji kolejowej Sławków LHS, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu”.           

Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następujących firm:

Część I Przetargu:
Trade&Trans Expert S.C. W. Kotulski, R. Czaicki, P. Czaicki, ul. S.Moniuszki 28, 43-600 Jaworzno.
Część II Przetargu:
Trade&Trans Expert S.C. W. Kotulski, R. Czaicki, P. Czaicki, ul. S.Moniuszki 28, 43-600 Jaworzno.

Oferty wyłonionych firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów, oraz posiadają najwyższe oferowane ceny.     

 
Zamość dnia 16.02.2010 r.
Przetarg został rozstrzygnięty dnia 2010-02-16
 

 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO