Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 186

Dzierżawa na okres 3 oraz 5 lat terenów usytuowanych na stacjach kolejowych Gołuchów LHS oraz Sławków LHS

 WI3 233-552-2009

                                                                                                          OGŁOSZENIE
 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 08.01.2010r. na dzierżawę na okres 3 oraz 5 lat terenów usytuowanych na stacjach kolejowych Gołuchów LHS oraz Sławków LHS, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu”.      

Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następujących firm:

Część 1.1.) Przetargu:
ARITransExpedition Sp. z o.o., ul Skarszewska 2, 62-800 Kalisz.
Część 1.2.) Przetargu:
Brak złożonych ofert.
Część 1.3.) Przetargu:
DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle.
Część 1.4.) Przetargu:
Trade&Trans Expert S.C. W. Kotulski, R. Czaicki, P. Czaicki, ul. S.Moniuszki 28, 43-600 Jaworzno.
Część 1.5.) Przetargu:
Brak złożonych ofert.
Część 1.6.) Przetargu:
Brak złożonych ofert.
 

Oferty wyłonionych firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów, oraz posiadają najwyższe oferowane ceny.     

 
Zamość dnia 20.01.2010 r.
Przetarg został rozstrzygnięty dnia 2010-01-13

 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO