Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 184

Realizacja zadania pod nazwą „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego blachownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci ortotropowej płyty stalowej w km 147.772 Linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Przędzel nad drogą Trześń-Jarosław wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska”

 

WA2-227-51/09
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że negocjacje bez ogłoszenia z dnia 20.11.2009r. na realizację zadania pod nazwą „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego blachownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci ortotropowej płyty stalowej w km 147.772 Linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Przędzel nad drogą Trześń-Jarosław wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska” zostały unieważnione na podstawie zapisu Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzania przetargów...”.
 
 
Zamość, dnia 15.01.2010r.
 
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO