Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 183

Sprawowanie nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w obiektach na terenie stacji: Hrubieszów, Zamość, Zamość – Bortatycze, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska i Sędziszów w okresie trzech kolejnych sezonów grzewczych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 od 01 stycznia 2010r. oraz kotłowni gazowej w Sławkowie w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych 2010/2011 i 2011/2012 od 01 listopada2010r. oraz ocenę stanu technicznego kotłów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 5 Prawa Budowlanego

 

WA2-227-62/09
 
OGŁOSZENIE
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 08.01.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Sprawowanie nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w obiektach na terenie stacji: Hrubieszów, Zamość, Zamość – Bortatycze, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska i Sędziszów w okresie trzech kolejnych sezonów grzewczych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 od 01 stycznia 2010r. oraz kotłowni gazowej w Sławkowie w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych 2010/2011 i 2011/2012 od 01 listopada2010r. oraz ocenę stanu technicznego kotłów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 5 Prawa Budowlanego” w częściach:
I – Zamość – Bortatycze LHS
1)      Hala Nr 2 kotłownia gazowa wolnostojąca o mocy N=2 x 895 KW, VIESSMANN,
2)      Hala Nr 5 kotłownia gazowa wbudowana o mocy N=1 x 370 KW + 1 x 285 KW, VIESSMANN,
3)      Hala Nr 10 kotłownia gazowa wbudowana o mocy N=1 x 170 KW, VIESSMANN,
II – Zamość LHS, ul. Szczebrzeska 11
1)      Budynek „A, B i C” kotłownia gazowa wbudowana N=1 x 225 KW, VIESSMANN
III – Hrubieszów LHS
1)      Kotłownia olejowo-gazowa wbudowana o mocy N=2 x 170 KW, VIESSMANN
IV – Szczebrzeszyn LHS
1)      Kotłownia gazowa wbudowana o mocy N=1 x 83 KW, VIESSMAN
V – Wola Baranowska LHS
1)      Kotłownia gazowa wbudowana o mocy N=1 x 105 KW, Buderus, nagrzewnice powietrzne o mocy N=2 x 50 KW, Robur
VI – Sędziszów LHS
1)      Kotłownia gazowa wbudowana (propan techniczny) o mocy N=1 x 285 KW, VIESSMANN
VII – Sławków LHS
1)      Kotłownia gazowa wbudowana (propan – butan techniczny) o mocy N=1 x 170 KW, VIESSMANN.
Postępowanie zostało zakończone wyborem w cz. I-IV oferty następującej firmy:
 
TECOM Spółka Jawna Technika Grzewcza i Sanitarna
W. Pastuszak, T. Szewczak
ul. Namysłowskiego 2
22-400 Zamość
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w w/w. częściach.
 
W cz. V - Wola Baranowska LHS nie złożono żadnej oferty, w związku z tym unieważniono postępowanie w tej części na podstawie zapisu Rozdz. IX ust.4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu…”. 
W cz. VI i VII unieważniono postępowanie na podstawie zapisu Rozdz. IX ust. 4 w związku z § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwoty, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tych częściach.
 
Zamość, dnia 14.01.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO