Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 179

Wykonanie w latach 2009-2010 prac polegających na ręcznym wyrębie podszycia i krzaków z karczowaniem wraz ze zrębakowaniem na stacji Wola Baranowska LHS, Gołuchów LHS, Sławków LHS i mijankach: Łączyn LHS, Kępie LHS, Zarzecze LHS

 WA2 227-55/09                      

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 14.12.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie w latach 2009-2010 prac polegających na ręcznym wyrębie podszycia i krzaków z karczowaniem wraz ze zrębakowaniem na stacji Wola Baranowska LHS, Gołuchów LHS, Sławków LHS i mijankach: Łączyn LHS, Kępie LHS, Zarzecze LHS”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji
„ABIES”, Łomnica 29
22-234 Urszulin
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę - nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość, dnia 28.12.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO