Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 172

Zakup części złącznych i części do przytwierdzenia szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS

 WA2 227-47/09                    
  
OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 27.11.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup części złącznych i części do przytwierdzenia szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·         w części I - ŚRUBENA UNIA Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
·         w częściach II, III i IV - Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o., ul. Międzyrzecka 47/49-51, 21-300 Radzyń Podlaski
·         w części V - BRASKO Sp. z o.o., ul. Tarnogórska 248, 44-100 Gliwice
·         w części VI - Poltorex Sp. z o.o., Bedlno Radzyńskie 48A, 21-320 Radzyń Podlaski
·         w części VII - Produkcja Elementów Złącznych „CONNECTOR” Spółka Cywilna Marek Kociok, Wojciech Konieczko, ul. Bernardyńska 1,41-902 Bytom
 
Oferta w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
Zamość dnia 15.12.2009 r.
 
 
·         w części VI - Poltorex Sp. z o.o., Bedlno Radzyńskie 48A, 21-320 Radzyń Podlaski po rezygnacji oferenta z ubiegania się o udzielenie zamówienia Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o., ul. Międzyrzecka 47/49-51, 21-300 Radzyń Podlaski
 
Zamość dnia 30.12.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO