Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 171

Dostawa paliwa gazowego łącznie z transportem, mieszanki propan-butan techniczny płynny w łącznej ilości 37 000 litrów dla eksploatacji kotłowni gazowej o mocy N-170 KW na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynku administracyjnego na stacji Sławków LHS w sezonie grzewczym 2009/2010 w okresie od 15.12.2009 r. do 15.12.2010 r. i odpłatne używanie jednego zbiornika naziemnego

WA2 227-53/09                     

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 07.12.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Dostawę paliwa gazowego łącznie z transportem, mieszanki propan-butan techniczny płynny w łącznej ilości 37 000 litrów dla eksploatacji kotłowni gazowej o mocy N-170 KW na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynku administracyjnego na stacji Sławków LHS w sezonie grzewczym 2009/2010 w okresie od 15.12.2009 r. do 15.12.2010 r. i odpłatne używanie jednego zbiornika naziemnego
o pojemności 6 700 litrów na okres od 15.12.2009 r. do 15.12.2010 r.”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
 
Oferta jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość dnia 11.12.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO