Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 170

Zakup olejów, smarów, benzyn ekstrakcyjnych, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów

WA2 227-44/09                      

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 20.11.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup olejów, smarów, benzyn ekstrakcyjnych, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·   w części I i II - BDG Sp. z o.o., ul. Krakowska 105, 33-100 Tarnów
·   w częściach III - Platinum Oil Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 116B, 20-445 Lublin
·   w części V - Silesia Oil Sp. z o.o., ul. Wapienna 2, 43-174 Łaziska Górne
 
Oferta w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
W części IV i VI postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisem Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów...” z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.
 
 
Zamość dnia 10.12.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO