Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 168

Zakup oryginalnych taśm, tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz płyt i dyskietek” – cz. I-tuszei tonery do drukarek, cz. II-tonery do kserokopiarek, cz. III–taśmy i tusze do faksów, cz. IV–dyskietki i płyty, cz. V–taśmy do drukarek

 

WA2-227-50/09
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 02.12.2009r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup oryginalnych taśm, tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz płyt i dyskietek” – cz. I-tusze i tonery do drukarek, cz. II-tonery do kserokopiarek, cz. III–taśmy i tusze do faksów, cz. IV–dyskietki i płyty, cz. V–taśmy do drukarek”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
W postępowaniu w części I, II i V wybrano ofertę firmy:
Azet Załęcka Anna, Załęcki Andrzej Spółka Jawna., ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
 
W postępowaniu w części III wybrano ofertę firmy:
Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin
 
W postępowaniu w części IV wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o., ul. Rynek 10, 23-235 Annopol
 
Oferta w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
Zamość, dnia 15.12.2009r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO