Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 16

Dostawa paliwa gazowego – propan techniczny płynny oraz odpłatne używanie trzech zbiorników dla obiektu zaplecza administracyjno – warsztatowego stacji Sędziszów LHS

NZ 227-109/08OGŁOSZENIE

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 18.09.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Dostawę paliwa gazowego – propan techniczny płynny oraz odpłatne używanie trzech zbiorników dla obiektu zaplecza administracyjno – warsztatowego stacji Sędziszów LHS”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, posiada najniższą cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamość dnia 06.10.2008 r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-10-06

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO