Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 153

Wykonanie usługi obejmującej utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach komórek organizacyjnych Biura i zespołu działalności podstawowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu

 NZ 227-48/09            

  
OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 23.11.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie usługi obejmującej utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach komórek organizacyjnych Biura i zespołu działalności podstawowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu”.
 
W postępowaniu w częściach I, III i IV wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Budkol” Sp. z o.o., ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
 
W postępowaniu w częściach II, V, VI, VII wybrano ofertę firmy:
SKAREM Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola
 
Oferty w/w wykonawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwot, jakie zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w tych częściach.
 
 
Zamość dnia 30.11.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO