Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 15

Budowa ogrodzenia placu magazynowo-manewrowego przy hali DS na stacji Wola Baranowska

NZ 227-113/08OGŁOSZENIEPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
z dnia 26.06.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Budowę ogrodzenia placu magazynowo-manewrowego przy hali DS na stacji Wola Baranowska”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:

Z.P.H. SIATEX
ul. Lipska 63
22-400 Zamość

Oferta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, a jej cena nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zamość dnia 29.09.2008r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-09-29

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO