Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 148

Wykonanie remontu torów stacyjnych Nr 130”S” i 218”N” oraz toru podsuwnicowego o rozpiętości 16 m na stacji Szczebrzeszyn LHS wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej podkładów drewnianych i stalowej nawierzchni torowej nowej oraz odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS

 WA2 227-36/09                     

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 27.10.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie remontu torów stacyjnych Nr 130”S” i 218”N” oraz toru podsuwnicowego o rozpiętości 16 m na stacji Szczebrzeszyn LHS wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej podkładów drewnianych i stalowej nawierzchni torowej nowej oraz odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 51, 43-100 Tychy
 
Oferta ta posiada najkorzystniejszą cenę oraz jest zgodna z Instrukcją dla oferentów.
  
 
Zamość dnia 12.11.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO