Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 140

Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości o pow. 8 175,00 m2 oraz 10 580,00 m2, usytuowanych na stacji kolejowej Zamość - Bortatycze LHS

 

TN 233-452-2009            
  
 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11  informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 24.08.2009 r. na „Dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości o pow. 8 175,00 m2 oraz 10 580,00 m2, usytuowanych na stacji kolejowej Zamość - Bortatycze LHS” został unieważniony na podstawie § 28 ust.1 pkt 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu” z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
Zamość dnia 27.10.2009 r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO