Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 136

Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych typu R65 na typ R65 w torach szlakowych na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 825b mb, Wola Baranowska LHS w ilości 2000 mb, Sędziszów LHS w ilości 7000 mb oraz pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych typu R65 na typ S60 w torach stacyjnych na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS w ilości 3224,24 mb – łącznie 13 049, 24 mb

 NZ 227-34/09

OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 28.07.2009r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych typu R65 na typ R65 w torach szlakowych na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 825b mb, Wola Baranowska LHS w ilości 2000 mb, Sędziszów LHS w ilości 7000 mb oraz pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych typu R65 na typ S60 w torach stacyjnych na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS w ilości 3224,24 mb – łącznie 13 049, 24 mb”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-BAZA
Stanisław Łukasiewicz
ul. Lotników Alianckich 13
68-100 Żagań
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę
- nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
Zamość, dnia 20.10.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO