Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 131

Dostawa nowych części zamiennych do lokomotyw spalinowych serii SM48 oraz nowych sekcji chłodnic wody produkcji rosyjskiej lub ukraińskiej wg kat. 1499 i rys. P 62131.000 w ilości 360 szt. do lokomotyw serii ST44

NZ 227-30/09               

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 10.09.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Dostawę nowych części zamiennych do lokomotyw spalinowych serii SM48 oraz nowych sekcji chłodnic wody produkcji rosyjskiej lub ukraińskiej wg kat. 1499 i rys. P 62131.000 w ilości 360 szt. do lokomotyw serii ST44”.
 
W postępowaniu w części I wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRIS-MAX”, ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź
 
W postępowaniu w części II wybrano ofertę firmy:
Intergate Poland Sp. z o.o., ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
 
Oferta w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w ww. częściach.
 
  
Zamość dnia 08.10.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO