Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 13

Wykonanie napraw rewizyjnych 2 sztuk lokomotyw serii SM 48 tj. SM 48-002 i SM 48-085

NZ 227-114/08OGŁOSZENIE


PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 09.09.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie napraw rewizyjnych 2 sztuk lokomotyw serii SM 48 tj. SM 48-002 i SM 48-085”.
Postępowanie zostało zakończone przyjęciem oferty firmy:
Pojazdy Szynowe PESA S.A. Bydgoszcz Holding
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz

Oferta firmy ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów a jej cena nie przewyższa kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamość dnia 10.09.2008 r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-09-10

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO