Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 121

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ciągłej podkładów drewnianych w torach stacyjnych w Woli Baranowskiej Nr 81 i 205 na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska w ilości 1306 szt.

 NZ 227-29/09

 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 31.08.2009r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ciągłej podkładów drewnianych w torach stacyjnych w Woli Baranowskiej Nr 81 i 205 na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska w ilości 1306 szt.”
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
P.W. TORBUD Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6
22-100 Chełm
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę - nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość, dnia 03.09.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO