Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 12

Zakup urządzeń do warsztatu radiowego w postaci analizatora widma z tracking generatorem i przedwzmacniaczem typu FSH-3 (w komplecie zasilacz, komplet baterii, oprogramowanie, przewód do oprogramowania, słuchawki) wraz z wyposażeniem

NZ 227-112/08


OGŁOSZENIE


PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2008r. nie objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” zwany dalej Regulaminem na „Zakup urządzeń do warsztatu radiowego w postaci analizatora widma z tracking generatorem i przedwzmacniaczem typu FSH-3 (w komplecie zasilacz, komplet baterii, oprogramowanie, przewód do oprogramowania, słuchawki) wraz z wyposażeniem ” został unieważniony na podstawie § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ………..” z uwagi na to, że cena oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.Zamość dnia 11.09.2008 r.

 


Postępowanie rostrzygnięte dnia 2008-09-11

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO