Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 116

Opracowanie dokumentacji „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu” zgodnie z wymogami art. 17a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) w celu uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatu bezpieczeństwa

 

NZ 227-18/09

 

 

 

 OGŁOSZENIE

 

 

            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem z dnia 18.05.2009r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonym w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Opracowanie dokumentacji „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu” zgodnie z wymogami art. 17a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) w celu uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatu bezpieczeństwa.

 

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:

Zespół Doradców Gospodarczych TOR” , Sp. z o.o., ul. Karkonoszy 45, 03-581 Warszawa

 

 

Zamość dnia 23.06.2009 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO