Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 110

Zakup oleju napędowego w ilości 20 870 m3 wg normy PN-EN-590 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 61ºC (w temperaturze 15ºC) wraz z dostarczeniem go na bocznicę własną Kupującego – stację Zamość Bortatycze

NZ 227-22/09            

   
OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 23.06.2009 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup oleju napędowego w ilości 20 870 m3 wg normy PN-EN-590 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 61ºC (w temperaturze 15ºC) wraz z dostarczeniem go na bocznicę własną Kupującego – stację Zamość Bortatycze”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
J&S ENERGY S.A., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
 
Oferta ta posiada najkorzystniejszą cenę orazjest zgodna z Instrukcją dla oferentów.
 
 
Zamość dnia 14.07.2009 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO