Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 109

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji paliw na stacji Sławków Płd. LHS

 

NZ 227-11/09            
 
  
OGŁOSZENIE
 
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu negocjacji z ogłoszeniem z dnia 07.05.2009 r. nie objętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonych w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji paliw na stacji Sławków Płd. LHS”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego „Projprzem” S.A.,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice
.
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, posiada najniższą cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość dnia 05.06.2009 r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO