Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 100

Zakup oleju Texaco Disel Engine Oil 13 MG 20W40 w ilości 47 632 litrów oraz innych olejów i płynów przeznaczonych do utrzymania lokomotyw spalinowych serii ST 44 i ST40s w spółce LHS z miejsca dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego w Zamościu Bortatyczach

 

 
NZ 227-15/09
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 04.05.2009r. na „Zakup oleju Texaco Disel Engine Oil 13 MG 20W40 w ilości 47 632 litrów oraz innych olejów i płynów przeznaczonych do utrzymania lokomotyw spalinowych serii ST 44 i ST40s w spółce LHS z miejsca dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego w Zamościu Bortatyczach.” został unieważniony na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
Zamość, dn. 06.05.2009r.
 
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO