Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o. w 2019 r.

Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych w PKP LHS sp. z o.o. w roku 2019 Obowiązują od 01 stycznia 2019r. Strona 11 z 11 2. Tryb wnoszenia reklamacji dotyczących odszkodowań z tytułu utraty, ubytku albo uszkodzenia przesyłki reguluje Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych PKP LHS sp. z o.o. (RPT) 3. Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ust.1 reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38 poz. 266 ze zm.). 4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania reklamowanych należności. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Oferta handlowa przedstawiona Klientowi na uprzednie zapytanie, poprzedzająca zawarcie umowy jest ważna 30 dni od daty sprządzenia. 2. PKP LHS zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych lub sporządzenia nowych w dowolnym czasie. 3. Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych i zmiany publikowane są na stronie internetowej www.lhs.com.pl. 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PKP LHS może odstąpić od stosowania niniejszych Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych. 5. Powyższe postanowienia wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd PKP LHS i mają zastosowanie do wykonywanych usług przewozowych od 1 stycznia 2019r.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=