Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

Wykaz zmian 4
Objaśnienie skrót i pojęć 5
Wykaz przepisów 6
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE POSTANOWIENIA 7
§ 1. Przedmiot i zakres stosowania taryfy 7
§ 2. Publikacja taryfy 7
§ 3. Przesyłka 7
§ 4. Nazwa towaru 7
§ 5. Masa taryfowa przesyłki 8
§ 6. Odległość taryfowa 8
§ 7. Zasady obliczania przewoźnego i opłat dodatkowych 8
§ 8. Procentowe podwyższenie i obniżenie przewoźnego 9
§ 9. Zasady zaokrąglania przewoźnego 9
ROZDZIAŁ 2. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA TARYFOWE 9
§ 10. Towary niebezpieczne 9
§ 11. Tabor kolejowy toczący się na własnych kołach 9
§ 12. Towary długie 10
§ 13. Przesyłki przewożone w wagonach specjalistycznych i ładunki wyjątkowo ciężkie 10
§ 14. Intermodalna jednostka transportowa ( UTI ) 10
§ 15. Materiały i przedmioty do ochrony towaru 11
§ 16. Przesyłki z przekroczoną skrajnią 11
§ 17. Wagony prywatne lub wydzierżawione 12
§ 18. Przesyłki całopociągowe złożone z wagonów “P” lub “W” 12
§ 19. Specjalne usługi przewozowe 12
ROZDZIAŁ 3 TABELE OPŁAT PODSTAWOWYCH 13
TABELA I OPŁATY PODSTAWOWE DLA PRZESYŁEK 13
TABELA II OPŁATY PODSTAWOWE DLA PRZESYŁKI UTI *, ** 14
TABELA IIIPRZEWOŹNE ZA PRZEWÓZ CZTEROOSIOWEGO PRÓŻNEGO WAGONU PRYWATNEGO LUB WYDZIERŻAWIONEGO ORAZ PRZEWOŹNE ZA PRZEWÓZ POZYSKANEGO PO WYŁADUNKU, PRÓŻNEGO WAGONU CZTEROOSIOWEGO HANDLOWEGO POD ZAŁADUNEK * 15
ROZDZIAŁ 4. OPŁATY DODATKOWE 16
§ 21. Postanowienia ogólne 16
§ 22. Opłata za ważenie 17
§ 23. Opłata za czas pozostawania wagonu handlowego w dyspozycji klienta 17
§ 24. Opłata za przechowanie przesyłki/ wagonu, z powodu przeszkody w przewozie lub w wydaniu, z przyczyn niezależnych od LHS 17
§ 25. Opłata za postój przesyłki w wagonie prywatnym/wydzierżawionym lub wagonu prywatnego/wydzierżawionego na torach LHS 18
§ 26. Opłaty za podstawienie wagonów oraz za prace manewrowe lokomotywy 18
§ 27. Opłata za przestawienie taboru kolejowego na zestawy koła innej szerokości toru 19
§ 28. Opłata za użycie wózków wagonowych własności LHS 19
§ 29. Opłata za deklarację wartości towaru 19
§ 30. Opłata za sprawdzenie przez lhs przesyłki po zawarciu umowy przewozu 20
§ 31. Opłata za ustalenie stanu przesyłki po jej wydaniu 20
§ 32. Opłata za składowanie/pozostawanie rzeczy na terenie LHS 20
§ 33. Opłata za wykonanie zmiany umowy przewozu, uzupełnienie/ zmiana zapisów w liście przewozowym oraz wysłanie telegramu 21
§ 34. Opłata za czyszczenie terenu kolejowego w zastępstwie klienta 21
§ 35. Opłata za wypełnienie listu przewozowego na zlecenie klienta 21
§ 36. Opłata za wydanie duplikatu listu przewozowego na zlecenie klienta 21
§ 37. Opłata za naprawę uszkodzonego wagonu towarowego lub brak części spowodowany przez klienta i stwierdzony protokolarnie przez LHS 21
§ 38. Opłata za przedawizację telefoniczną, pocztą elektroniczną 22
§ 39. Opłata za rezygnację z zamówionego wagonu 22
§ 40. Opłata za załatwienie formalności ciążących na przewoźniku 22
§ 41.opłata za inne świadczenia przewoźnika 22
§ 42.opłata za dostęp do punktu ładunkowego zlokalizowanego przy torze “N” dla wykonania czynności ładunkowych 22
§ 43. Opłata za uzgodnienie i zadysponowanie pod załadunek wagonu handlowego na stacji wyładunku 22
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ STACJI OTWARTYCH DLA CZYNNOŚCI EKSPEDYCYJNYCH 23
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ ODLEGŁOŚCI TARYFOWYCH 26-27
ZAŁĄCZNIK NR 3 SKRAJNIA ŁADUNKOWA NA LINII SZEROKOTOROWEJ LHS 1520 MM 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=