Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 9 z 26 § 8. PROCENTOWE PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE PRZEWOŹNEGO Jeżeli taryfa przewiduje obniżenie lub podwyższenie przewoźnego o pewien procent dwa lub więcej razy, to obliczenie przeprowadza się oddzielnie dla każdego wymiaru procentowego, a nie sumarycznie: PRZYKŁAD: Przewoźne w kwocie 120,00 PLN ma być podwyższone o 50%, obniżone o 15%, a następnie podwyższone o 10%: OBLICZENIE : 120,00 PLN + 60,00 PLN (50% *120,00) = 180,00 PLN – 27,00 PLN (15%*180,00) = 153,00 PLN + 15,30 PLN (10%*153,00) = 168,30 PLN. § 9. ZASADY ZAOKRĄGLANIA PRZEWOŹNEGO Przy obliczaniu przewoźnego końcówki poniżej 5 groszy pomija się, a końcówki 5 groszy i wyższe zaokrągla się wzwyż do 10 groszy. Jeżeli na podstawie szczególnych postanowień taryfowych należy podwyższyć lub obniżyć przewoźne, zaokrągleniu podlega dopiero kwota ostatecznego przewoźnego. ZEGÓLNE POSTA ROZDZIAŁ 2. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA TARYFOWE § 10. TOWARY NIEBEZPIECZNE 1. Przewoźne za przesyłki towarów niebezpiecznych wymienione w Załączniku Nr 2 do Umowy SMGS i RID oblicza się na podstawie ogólnych postanowień taryfowych z podwyższeniem o: 1) 60% - gazy klasy 2 i towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR), z wyłączeniem materiałów zapalnych ciekłych klasy 3, 2) 30% - TWR klasy 3 – materiały zapalne ciekłe, 3) 25% - za pozostałe towary niebezpieczne, z wyłączeniem towarów z pozycji NHM 2306. 2. W przypadku załadowania do wagonu/ kontenera towaru niebezpiecznego i neutralnego przewoźne oblicza się, jak za towar niebezpieczny za łączną masę taryfową towaru w wagonie/ kontenerze. 3. Przy załadunku do jednego wagonu dwóch lub więcej towarów niebezpiecznych o różnym procentowym podwyższeniu stawek przewoźnego, w zależności od klasy niebezpieczeństwa, stosuje się zawsze dla całej przesyłki najwyższe procentowe podwyższenie należne dla towaru znajdującego się w wagonie. § 11. TABOR KOLEJOWY TOCZĄCY SIĘ NA WŁASNYCH KOŁACH 1. Za przewóz nie należącej do LHS oraz wynajętej od LHS lokomotywy w stanie nieczynnym przewoźne oblicza się stosując stawkę 28,00 PLN za lokomotywę i kilometr odległości taryfowej.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=