Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 8 z 26 § 5. MASA TARYFOWA PRZESYŁKI Przewoźne oblicza się za masę taryfową przesyłki. 1. Masą taryfową przesyłki jest masa wpisana do listu przewozowego przez nadawcę, a w przypadku sprawdzenia masy przez przewoźnika kolejowego, masą taryfową jest masa sprawdzona i wpisana do listu przewozowego. 2. Jeżeli szczególne postanowienia taryfowe nie stanowią inaczej, masa taryfowa obejmuje wszystko, co zawiera przesyłka. 3. Za masę taryfową przesyłki przybyłej za listem przewozowym SMGS i przekazanej przeładowcy na stacji stycznej linia LHS/ linia normalnotorowa, celem jej przeładowania z wagonu szerokotorowego (wagonów szerokotorowych) do wagonu normalnotorowego (wagonów normalnotorowych), przyjmuje się masę taryfową przesyłki w wagonie szerokotorowym. 4. Za masę taryfową przesyłki przybyłej za listem przewozowym SMGS i przekazanej przeładowcy na stacji stycznej linia normalnotorowa/ linia szerokotorowa, celem jej przeładowania z wagonu normalnotorowego (wagonów normalnotorowych) do wagonu szerokotorowego (wagonów szerokotorowych), przyjmuje się masę taryfową przesyłki w wagonie normalnotorowym. 5. Minimalna masa taryfowa dla wagonu- 35 ton. § 6. ODLEGŁOŚĆ TARYFOWA 1. Odległość przewozu, przyjmowaną do obliczania przewoźnego zwaną dalej „odległość taryfowa”, ustala się na podstawie Załącznika Nr 2 do niniejszej taryfy. 2. Jako odległość taryfową przyjmuje się odległość rzeczywistą drogi przewozu przesyłki, nie mniejszą jednak niż 30 km. § 7. ZASADY OBLICZANIA PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH 1. Podstawę do obliczenia opłaty za przewóz przesyłki wagonowej (przewoźnego) stanowią: 1) nazwa towaru, 2) masa taryfowa przesyłki, 3) odległość taryfowa, 4) inne warunki przewidziane w taryfie. 2. Jeżeli szczególne postanowienia taryfowe nie stanowią inaczej, zasady obliczania przewoźnego dotyczą przesyłki przewożonej w wagonie handlowym. 3. Przewoźne za przewóz przesyłki linią LHS oblicza się oddzielnie za każdy wagon według stawek za 1. tonę określonych w Tabeli I (Rozdział 3) i odległości taryfowej. 4. Przewoźne za przewóz, pozyskanego po wyładunku, próżnego wagonu handlowego, pod załadunek, oblicza się oddzielnie za każdy wagon wg stawki za 1. wagon, określonej w Tabeli III (Rozdział 3 ) odległości taryfowej. 5. Masę taryfową przyjętą do obliczenia przewoźnego zaokrągla się do 1. tony w ten sposób, że masę poniżej 500 kg opuszcza się, zaś masę 500 kg i więcej zaokrągla się w górę. 6. Należności dodatkowe oblicza się zgodnie z Rozdziałem 4. 7. Opłaty i stawki zawarte w taryfie nie zawierają podatku od towarów i usług.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=