Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 7 z 26 ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE POSTANOWIENIA TARYFOWE § 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA TARYFY 1. „Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o. o.”, zwana dalej "taryfą", określa zasady ustalania wysokości przewoźnego po linii LHS i należności dodatkowych. 2. Taryfę stosuje się do przesyłek przewożonych na podstawie: 1) przepisów krajowego prawa przewozowego (przesyłka krajowa), 2) międzynarodowego kolejowego prawa przewozowego (przesyłka międzynarodowa). 3. Taryfę stosuje się na takich samych warunkach wobec wszystkich klientów. 4. Usługi rozliczane są w następujący sposób: 1) należności przewozowe na podstawie taryfy obowiązującej wdniu zawarcia umowy przewozu, 2) należności dodatkowe na podstawie taryfy obowiązującej w dniu rozpoczęcia usługi. 5. Informacje o stacjach LHS otwartych dla odprawy przesyłek towarowych oraz o zakresie ich czynności ekspedycyjnych zamieszczone są w Załączniku Nr 1 do niniejszej taryfy. 6. Wykaz odległości pomiędzy punktami ekspedycyjnymi zamieszczony jest w Załączniku Nr 2. 7. Taryfa obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku. § 2. PUBLIKACJA TARYFY Wejście w życie taryfy, jej treść oraz wprowadzone do niej zmiany ogłasza się na stronie internetowe j www.lhs.com.pl § 3. PRZESYŁKA Przesyłkę stanowią przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego od jednego nadawcy na jednej stacji nadania adresowane do jednego odbiorcy na jednej stacji przeznaczenia: 1) towary załadowane do jednego lub większej liczby wagonów, 2) tabor toczący się na własnych kołach, 3) próżne wagony prywatne lub wydzierżawione. § 4. NAZWA TOWARU 1. Nazwę towaru i numer pozycji odpowiadającej tej nazwie określa się na podstawie NHM. 2. Nazwy towarów niebezpiecznych, dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszcza się w liście przewozowym, zgodnie z brzmieniem zawartym w przepisach o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Załącznik Nr 2 do Umowy SMGS, RID).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=