Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 22 z 26 § 38. OPŁATA ZA PRZEDAWIZACJĘ TELEFONICZNĄ, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ 311 Za wysłanie awizo awizo 20,00 § 39. OPŁATA ZA REZYGNACJĘ Z ZAMÓWIONEGO WAGONU. 314 1) za odwołanie przyjętego do realizacji zamówienia wagon 50,00 2) za niezaładowanie zamówionego wagonu po podstawieniu na bocznicę/ punkt ładunkowy/ tor ogólnego użytku 200,00 Powyższe opłaty nie dotyczą wagonów prywatnych wydzierżawionych . § 40. OPŁATA ZA ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI CIĄŻĄCYCH NA PRZEWOŹNIKU 341 1) za sporządzenie przez LHS zgłoszenia PDS/WDS deklaracja 30,00 2) za sporządzenie przez LHS deklaracji skróconej (DS) dla towarów niewspólnotowych w celu czasowego ich składowania 20,00 § 41.OPŁATA ZA INNE ŚWIADCZENIA PRZEWOŹNIKA 313 Za świadczenia, za które nie przewidziano opłat w taryfie oraz nie objętych odrębnymi umowami, pobiera się opłaty w wysokości kosztów własnych z doliczeniem 15% marży zysku. § 42.OPŁATA ZA DOSTĘP DO PUNKTU ŁADUNKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY TORZE “N” DLA WYKONANIA CZYNNOŚCI ŁADUNKOWYCH § 43. OPŁATA ZA UZGODNIENIE I ZADYSPONOWANIE POD ZAŁADUNEK WAGONU HANDLOWEGO NA STACJI WYŁADUNKU 147 Za uzgodnienie wagon 10,00 1. Opłaty nie stosuje się dla wagonów oczekujących lub będących w czasie przeładunku z toru “S” na “N” i odwrotnie, jednak nie dłużej niż 48 godzin licząc od czasu podstawienia wagonów przeciwstawnych. 2. Po przekroczeniu 48 godzin stosuje się opłaty licząc od pierwszej godziny przekroczenia. 143 do 24. godzin włącznie wagon/doba 50,00 144 powyżej 24. godzin 100,00 3. Przy przeładunku z wagonów Normalnotorowych na samochody i odwrotnie 145 do 24. godzin włącznie wagon/doba 100,00 146 powyżej 24. godzin 200,00

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=