Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA PKP LHS sp. z o .o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 2 z 26 SPIS TREŚCI WYKAZ ZMIAN _____________________________________________________________4 OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW I POJĘĆ ______________________________________________5 WYKAZ PRZEPISÓW _________________________________________________________6 ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE POSTANOWIENIA 7 § 1. Przedmiot i zakres stosowania taryfy_____________________________________7 § 2. Publikacja taryfy ______________________________________________________7 § 3. Przesyłka ____________________________________________________________7 § 4. Nazwa towaru ________________________________________________________7 § 5. Masa taryfowa przesyłki _______________________________________________8 § 6. Odległość taryfowa ___________________________________________________8 § 7. Zasady obliczania przewoźnego i opłat dodatkowych _______________________8 § 8. Procentowe podwyższenie i obniżenie przewoźnego ________________________9 § 9. Zasady zaokrąglania przewoźnego _______________________________________9 ROZDZIAŁ 2. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA TARYFOWE 9 § 10. Towary niebezpieczne _________________________________________________9 § 11. Tabor kolejowy toczący się na własnych kołach ____________________________9 § 12. Towary długie _______________________________________________________10 § 13. Przesyłki przewożone w wagonach specjalistycznych i ładunki wyjątkowo ciężkie _____________________________________________________________10 § 14. Intermodalna jednostka transportowa ( UTI ) _____________________________10 § 15. Materiały i przedmioty do ochrony towaru _______________________________11 § 16. Przesyłki z przekroczoną skrajnią ______________________________________11 § 17. Wagony prywatne lub wydzierżawione __________________________________12 § 18. Przesyłki całopociągowe złożone z wagonów “ P” lub “W”____________________12 § 19. Specjalne usługi przewozowe __________________________________________12 ROZDZIAŁ 3 TABELE OPŁAT PODSTAWOWYCH 13 TABELA I OPŁATY PODSTAWOWE DLA PRZESYŁEK _______________________________13 TABELA II OPŁATY PODSTAWOWE DLA PRZESYŁKI UTI *, ** _______________________14 TABELA IIIPRZEWOŹNE ZA PRZEWÓZ CZTEROOSIOWEGO PRÓŻNEGO WAGONU PRYWATNEGO LUB WYDZIERŻAWIONEGO ORAZ PRZEWOŹNE ZA PRZEWÓZ POZYSKANEGO PO WYŁADUNKU, PRÓŻNEGO WAGONU CZTEROOSIOWEGO HANDLOWEGO POD ZAŁADUNEK * ______________________________________15 ROZDZIAŁ 4. OPŁATY DODATKOWE 16 § 21. Postanowienia ogólne _________________________________________________16 § 22. Opłata za ważenie ____________________________________________________17 § 23. Opłata za czas pozostawania wagonu handlowego w dyspozycji klienta ________17 § 24. Opłata za przechowanie przesyłki/ wagonu, z powodu przeszkody w przewozie lub w wydaniu, z przyczyn niezależnych od LHS ______________________________17 § 25. Opłata za postój przesyłki w wagonie prywatnym/wydzierżawionym lub wagonu prywatnego/wydzierżawionego na torach LHS ____________________________18 § 26. Opłaty za podstawienie wagonów oraz za prace manewrowe lokomotywy. _____18 § 27. Opłata za przestawienie taboru kolejowego na zes tawy koła innej szerokości toru _______________________________________________________________19 § 28. Opłata za użycie wózków wagonowych własności LHS _______________________19 § 29. Opłata za deklarację wartości towaru ____________________________________19 § 30. Opłata za sprawdzenie przez lhs przesył ki po zawarciu umowy przewozu _______20 § 31. Opłata za ustalenie stanu przesyłki po jej wydaniu _________________________20 § 32. Opłata za składowanie/pozostawanie rzeczy na terenie LHS _________________20 § 33. Opłata za wykonanie zmiany umowy przewozu, uzupełnienie/ zmiana zapisów w liście przewozowym oraz wysłanie telegramu _____________________________21

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=