Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 16 z 26 ROZDZIAŁ 4. OPŁATY DODATKOWE § 21. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przy obliczaniu opłat dodatkowych rozpoczęty kwadrans, godzinę lub dobę liczy się za pełną, jeżeli dla poszczególnych opłat nie postanowiono inaczej. 2. Za pierwszą rozpoczętą dobę uważa się czas do godziny 24 00 dnia, w którym powstała podstawa do pobrania opłat dodatkowych. 3. Opłaty oblicza się na zasadach określonych w RPT. 4. Przy ustalaniu opłat dodatkowych stosuje się następujące zasady: 1) Liczba godzin pobytu wagonu w dyspozycji Klienta w pierwszym przedziale rozlicza się w stawce obowiązującej dla pierwszego przedziału, liczba wagonogodzin w drugim przedziale rozlicza się w stawce obowiązującej dla drugiego przedziału. PRZYKŁADY: a) § 23 ust. 1 Za czas pozostawania w dyspozycji Klienta wagonu handlowego, np. 73 godziny pozostawania wagonu w dyspozycji Klienta:  Kod 130 - 12 wagonogodzin po 8,50 PLN : 12 x 8,50 PLN = 102,00 PLN  Kod 131 - 61 wagonogodzin po 14,00 PLN : 61 x 14,00 PLN = 854,00 PLN b) § 25 ust. 1 Za postój przesyłki w wagonie prywatnym / wydzierżawionym lub wagonu prywatnego/wydzierżawionego – postój na torze ogólnego użytku pod czynnościami ładunkowymi, np. 86 godzin postoju : Od 86 godzin odejmujemy 8 godzin zgodnie z § 25 ust.2 = 78 godzin:  Kod 140 - 48 wagonogodzin po 5,00 PLN : 48 x 5,00 PLN = 240,00 PLN  Kod 141 - 30 wagonogodzin po 7,00 PLN : 30 x 7,00 PLN = 210,00 PLN c) § 18 ust. 13 RPT W przypadku protokolarnego stwierdzenia stanu zamarznięcia przesyłki stosowanie opłaty za pozostawienie wagonu handlowego w dyspozycji Klienta wg najniższej stawki przedłuża się o czas ustalony w protokole np. 88 godzin pozostawania wagonu w dyspozycji Klienta, czas zamarznięcia 15 godzin .  Kod 130 - 12 wagonogodzin + 15 wagonogodzin (zamarznięcie) po 8,50 PLN : 27 x 8,50 PLN = 229,50 PLN  Kod 131 - 61 wagonogodzin po 14,00 PLN : 61 x 14,00 PLN = 854,00 PLN 2) Zasady rozliczania, o których mowa w pkt. 1 stosuje się do wszystkich opłat dodatkowych, gdzie występują przedziały czasowe i stawki opłat uzależnione od liczby wagonogodzin.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=