Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu

TARYFA TOWAROWA w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Strona 10 z 26 2. Za przewóz nie należących do LHS oraz wynajętych od LHS dźwigów, maszyn do robót torowych, wagonów towarowych, wagonów osobowych, przewoźne oblicza się stosując stawkę 2,20 PLN za oś i kilometr odległości taryfowej, z tym, że minimalne przewoźne dla każdego z ww. wynosi 200,00 PLN. § 12. TOWARY DŁUGIE 1. Opłaty za przewóz towarów, które ze względu na swoją długość wymagają: 1) załadowania na dwu lub kilku wagonach (także sprzężonych, przegubowych, wieloczłonowych), lub 2) użycia wagonów ochronnych, oblicza się za każdy wagon oddzielnie, również za wagony ochronne, na podstawie Ogólnych postanowień taryfowych z podwyższeniem o 25%. 2. Masa przyjmowana do obliczania przewoźnego wynika z podzielenia łącznej masy rzeczywistej przesyłki przez liczbę użytych wagonów. 3. Jeżeli masa wynikająca z podzielenia łącznej masy przesyłki jest niższa od minimalnej, określonej dla danego wagonu, do obliczania przewoźnego przyjmuje się masę minimalną. § 13. PRZESYŁKI PRZEWOŻONE W WAGONACH SPECJALISTYCZNYCH I ŁADUNKI WYJĄTKOWO CIĘŻKIE 1. Opłatę za przewóz towarów w wagonach specjalistycznych lub dla towarów powodujących większe od dopuszczalnego na linii LHS obciążenia 24,5 tony, a na liniach krajów byłego WNP obciążenia 23.5 t na oś wagonu, oblicza się na podstawie Ogólnych postanowień taryfowych z podwyższeniem nie więcej niż o 100 % w zależności od szczególnych wymagań przewozu. 2. Wysokość procentowej podwyżki przewoźnego ustala się przy uzgadnianiu warunków przewozu. 3. Za przewóz przesyłki zespołem chłodniczym, złożonym z wagonów chłodni i wagonu z agregatem chłodniczym, oddzielnie oblicza się opłaty za przewóz towaru w wagonach chłodniach na podstawie przepisów § 7 i oddzielnie za wagon z agregatem chłodniczym, stosując stawkę 2,20 PLN za oś i kilometr odległości taryfowej. § 14. INTERMODALNA JEDNOSTKA TRANSPORTOWA ( UTI ) 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do jednostek ładunkowych, których budowa i oznakowanie zostały skodyfikowane przez koleje europejskie. UTI dzielą się podstawowo na: kontenery wielkie (NHM 9931, 9941), nadwozia samochodowe wymienne (NHM 9932, 9942), naczepy siodłowe (NHM 9933, 9943) 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do przewozu pojazdów drogowych z pozycji NHM 9934, 9944. 3. Przewoźne oblicza się oddzielnie za każdą UTI i w zależności od: 1) rodzaju towaru, 2) rodzaju UTI, 3) stanu UTI (ładowna czy próżna), 4) odległości taryfowej, 5) innych warunków przewidzianych w taryfie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=