Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) w 2019 r.

Wykaz zmian 2
Spis treści 3
Wykaz wzorów 6
Definicje i objaśnienia 8
Skróty 9
Przepisy 10
ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2
§ 1. Zakres stosowania regulaminu i świadczonych usług 2
§ 2. Terminy otwarcia stacji dla czynności ekspedycyjnych 2
§ 3. Umowa przewozu 2
§ 4. Ograniczenia przewozowe 2
§ 5. Terminy dostawy przesyłki 3
ROZDZIAŁ 2 NADAWANIE PRZESYŁEK 3
§ 6. Postanowienia ogólne dotyczące przewozów przesyłek w eksporcie 3
§ 7. Zamawianie wagonu 4
§ 8. Nowe nadanie przesyłki przybyłej do stacji przeznaczenia 6
§ 9. Postanowienia ogólne dotyczące listu przewozowego 7
§ 10. Krajowy list przewozowy 7
§ 11. Wypełnianie krajowego listu przewozowego przez nadawcę 8
§ 12. Międzynarodowy list przewozowy SMGS 15
§ 13. Wypełnianie międzynarodowego listu przewozowego SMGS przez nadawcę 15
§ 14. Oznakowanie przesyłki towarowej 22
§ 15. Podstawianie wagonów do załadunku/wyładunku 22
§ 16. Stan wagonu zwracanego po zakończeniu czynności ładunkowych. Oczyszczenie terenu kolejowego 23
§ 17. Ustalanie czasu postoju wagonu 24
§ 18. Ustalenie czasu pozostawania wagonu handlowego w dyspozycji nadawcy/odbiorcy, czasu posotju wagonu "P", "W" na torach ogólnego użytku 25
§ 19. Czynności ładunkowe na torach ogólnego użytku 26
§ 20. Ważenie przesyłek 26
§ 21. Liczba sztuk w przesyłce i masa towaru 27
ROZDZIAŁ 3 PRZEWÓZ I WYDANIE PRZESYŁEK 28
§ 22. Kontrolne sprawdzenie przesyłki 28
§ 23. Przeładowanie przesyłki lub poprawa ładunku. Dosyłanie przesyłek w 29
§ 24. Zmiana umowy przewozu 30
§ 25. Przeszkody w przewozie lub w wydaniu przesyłki 31
§ 26. Wstępne zawiadamianie o spodziewanym terminie dostarczenia przesyłki 32
§ 27. Zawiadomienie o przybyciu i przygotowaniu przesyłki do odbioru 33
§ 28. Wydanie listu przewozowego 34
§ 29. Wydanie przesyłki 35
§ 30. Ustalenie stanu przesyłki 36
§ 31. Opłacanie należności przewozowych oraz należności dodatkowych 37
ROZDZIAŁ 4 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZESYŁEK PRZY 38
§ 32. Podstawianie wagonów na bocznicę/punkt ładunkowy 38
§ 33. Plombowanie wagonów na bocznicy/punkcie ładunkowym. Nakładanie 40
§ 34. Zabieranie wagonów z bocznicy/punktu ładunkowego 40
§ 35. Umowa bocznicy/punktu ładunkowego 41
§ 36 współużytkowanie bocznic/punktów ładunkowych 41
§ 37. Ustalanie czasu pozostawania wagonu handlowego w dyspozycji klienta na 37
ROZDZIAŁ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z OBIEKTU 43
§ 38. Dostęp do obiektu infrastruktury usługowej 43
§ 39. Dostęp do punktu ładunkowego zlokalizowanego przy OIU 44
§ 40. Ustalanie czasu korzystania z punktu ładunkowego zlokalizowanego przy 44
ROZDZIAŁ 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE WARUNKÓW 44
§ 41. Określenie przesyłek nadzwyczajnych 44
§ 42. Zawiadomienie o zamiarze przewozu przesyłki nadzwyczajnej 45
§ 43. Sposób wykonania rysunku przesyłki nadzwyczajnej 46
§ 44. Zgoda na przewóz przesyłki nadzwyczajnej 47
§ 45. Ładowanie przesyłek nadzwyczajnych 48
§ 47. Postanowienia dotyczące wypełniania listu przewozowego 50
ROZDZIAŁ 8 ZASADY PRZEWOZU W WAGONACH PRYWATNYCH LUB 50
§ 48. Formalności związane z nadaniem do przewozu wagonów prywatnych lub 50
§ 49. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości przewozowych 51
§ 50. Należności związane z przewozem 51
§ 51. Tryb postępowania z wagonem w razie uszkodzenia 51
ROZDZIAŁ 9 DOZOROWANIE PRZESYŁEK W CZASIE PRZEWOZU ORAZ SZCZEGÓLNE 52
§ 52. Postanowienia ogólne 52
§ 53. Szczególne obowiązki nadawcy, dozorcy oraz LHS przy realizacji przewozu 52
ROZDZIAŁ 10 PRZEWÓZ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM W 53
§ 54. Określenie towarów o znaczeniu strategicznym 53
§ 55. Nadanie do przewozu towarów o znaczeniu strategicznym 53
ROZDZIAŁ 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU 54
§ 56. Nadanie przesyłki zawierającej odpady 54
§ 56. Formalności związane z wydaniem przesyłki zawierającej odpady 56
ROZDZIAŁ 12 FORMALNOŚCI CELNE DOKONYWANE PRZEZ PRZEWOŹNIKA 56
§ 57. Zgłoszenie do procedury tranzytu unijnego 56
§ 58. Przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone 56
ROZDZIAŁ 13 PRZEWÓZ TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH USTAWOWEMU 57
§ 59. Podstawa prawna 57
§ 60. Formalności związane z przewozem towarów podlegajacych ustawowemu 57
ROZDZIAŁ 14 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 59
§ 61. Wnoszenie reklamacji 59
§ 62. Sposób wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 59

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=